Termékek Menü

idegennyelvű

Rendezés:
Lemosható műbőrre nyomva, lécezett, zsinórozott kivitelben.
214.921 Ft
Az országismeret tanításához nélkülözhetetlen, kétoldalas falitérkép.
36.000 Ft
Lemosható műbőrre nyomva, lécezett, zsinórozott kivitelben.
295.515 Ft
Cirill betűs falitérkép a világ legnagyobb országáról
36.000 Ft
A német igehasználattal kapcsolatos tudnivalókat gyűjtöttük össze ezen a tablónkon a nyelvtanulók számára.
36.000 Ft
Az egyik legfontosabb témakör, az idővel kapcsolatos kifejezések jól áttekinthetően összefoglalva egyetlen tablón.
36.000 Ft
Az oktatótabló az időfogalmakat, gyakorisággal kapcsolatos kérdéseket és a leggyakoribb kifejezéseket tárgyalja.
36.000 Ft
Újra előtérbe kerül az orosz nyelv tanulása. Ehhez kínáljuk ezt a hasznos falitérképet.
36.000 Ft
The Tenses című oktatótablónk amellett, hogy megismerteti a nyelvtanulókat az angol igeidőkkel, a hátoldalán lévő Brit-szigetek térképpel többféle felhasználási lehetőséget is biztosít.
36.000 Ft
Az angol nyelv tanításában elengedhetetlen az angol nyelvű országok ismerete. Nyelvvizsgához, érettségihez ajánljuk.
36.000 Ft
Az öltözködéssel és az időjárással kapcsolatos angol kifejezések összefoglalása, a nyelvtanulás megkönnyítésére.
36.000 Ft
Ausztria domborzati és politikai térkép. A két, különböző információkat tartalmazó oldal változatos felhasználást tesz lehetővé. A térkép német nyelvű.
36.000 Ft
Az angol nyelv tanításában elengedhetetlen az angol nyelvű országok ismerete.
36.000 Ft
A Steinberger nyelvi tablók egyik legnépszerűbbike az angol rendszerező nyelvtani sorozat.
36.000 Ft
Minden lényeges ismeretanyag, ami a Németország iránt érdeklődőknek, a német nyelvet és kultúrát megismerőknek alapvetően fontos, megtalálható ezen a térképes tablón.
36.000 Ft
Az öltözködéssel és az időjárással kapcsolatos német kifejezések összefoglalása, a nyelvtanulás megkönnyítésére.
36.000 Ft
A német nyelv alapjának, a német abc-nek az elsajátítását segíti ez az oktatótablónk.
36.000 Ft
Hazánk földrajzának megismerése mellett más országok megismerése is feltétlenül fontos. Ezt a célt szolgálják országtérképeink, melyek egyike a Németország domborzatát bemutató falitérkép.
36.000 Ft
A német nyelv tanulását elkezdők számára gyűjtöttük össze tablónkon a legalapvetőbb tudnivalókat.
36.000 Ft
A személyes névmások áttekintő rendszerezése, mely nagy segítséget nyújthat a német nyelvet tanulóknak.
36.000 Ft
Sentence-Building című tablónk a mondat építésben, szerkesztésben nyújt segítséget a nyelvtanulóknak. Vidám ábrái, logikus magyarázatai, felépítése megkönnyíti az angol mondatszerkezetek titkainak elsajátítását.
36.000 Ft
A közlekedéssel kapcsolatos szavak és kifejezések színes képekkel illusztrálva segítik német nyelv elsajátítását.
36.000 Ft
Összefoglaló táblázat az angol rendhagyó igékről.
36.000 Ft
A Steinberger nyelvi tablók egyik legnépszerűbbike az angol rendszerező nyelvtani sorozat. Ennek harmadik tagja az oly egyszerűnek vélt, de mégis sok buktatóval járó jelen időket tárgyalja: szemléletes és humoros rajzokkal vezeti be az ezekhez kapcsolódó
36.000 Ft
Az angol nyelv alapjának, az angol abc-nek az elsajátítását segíti ez az oktatótablónk.
36.000 Ft
A német helyesírás reformját bemutató tablónk hátoldalán Németország politikai térképe található, ami a termék felhasználására új lehetőségeket is biztosít.
36.000 Ft
A tabló áttekintést ad Ausztrália történetéről, gazdaságáról, államrendszeréről és szokásairól.
36.000 Ft
Alapvető ismeretek Franciaországról. Nyelvvizsgához, érettségihez ajánljuk az országismeret megtanulásához.
36.000 Ft
Egy fontos témakör, a családdal kapcsolatos kifejezések egy tablón összefoglalva.
36.000 Ft
Szemléletes és korhű rajzokkal mutatja be az Ószövetség világát. Nemcsak hitoktatáshoz, de történelem és irodalom órán is használható.
52.900 Ft
Az angol nyelv tanulását most kezdők számára készült tablóink közül az English for Beginners I. a névmások használatának elsajátítását könnyíti meg.
36.000 Ft
A ruházkodás szavainak képes gyűjteménye. Hasznos segítség az orosz nyelv oktatásához.
36.000 Ft
A kezdő nyelvtanulónak sokat segíthet, alapvető szavakat tartalmazó, nélkülözhetetlen oktatótabló-sorozat.
36.000 Ft
Egy fontos témakör, a családdal kapcsolatos kifejezések egy tablón összefoglalva, angol nyelven.
36.000 Ft
Az északi és déli félteke csillagképeit ábrázoló tabló segíti az alapvető csillagászati ismeretek elsajátítását.
16.200 Ft
Szemléletes és korhű rajzokkal mutatja be Pál Apostol utazásait.
36.000 Ft
A családhoz kapcsolódó szókincs elsajátítását segítő képes tabló az orosz nyelv tanításához.
36.000 Ft