Termékek Menü
Ön itt jár: > >

Rólunk

Digitális Tananyag és Taneszköz Forgalmazó Zrt.

1158 Budapest, Késmárk u. 14/B

Telefon: (+36-1) 410-9806
Fax: (+36-1) 415-2059

Keressen minket, vagy küldje el rendelését a következő e-mail címre:
E-mail: info@digitalistananyag.hu

Webshop: www.taneszkozbolt.hu

Munkatársaink:

Fülöp Dóra 
vezérigazgató
intézményi kapcsolattartás, pályázatok, közbeszerzések
fulop.dora@digitalistananyag.hu
Tel.: (+36-1) 410-9806

 

Hornyák Csilla
vezető asszisztens
info@digitalistananyag.hu
Tel.: (+36-1) 410-9806
Mobil: 06-70/392-6409

 

www.taneszközbolt.hu - új taneszköz webáruház óriási választékkal

Az IKT eszközöktől az iskolabútorig egy helyen a minőségi taneszközök

A taneszközbolt.hu elindítását a digitálistananyag.hu sikere és a digitális tananyagokon túlmutató, rendkívül széles egyéb taneszköz kínálatuk indokolta. Az elmúlt években fokozatosan bővítettük választékunkat és már régen nem csak digitális tananyagokat kínáltunk, hanem más digitális és nem digitális taneszközöket is.

A könnyű kereshetőség, a jó kategorizálás, a pályázatok szerinti termékcsoportosítás mind olyan funkciók, amelyek közösek maradnak és azonosan működnek majd a jövőben is, hiszen ezek a legfőbb erényei és egyben közös ismertető jelei is áruházainknak.

  • Csak ismert és kiváló taneszköz márkákat képviselünk úgy a hazai mint a külföldi taneszköz piacról!
  • A legszélesebb kínálatra törekszünk, hogy mindent egy helyről, kényelmesen és biztonsággal lehessen beszerezni. Így például a taneszközbolt.hu webáruházban az IKT eszközökön belül az interaktív táblák minden márkája, különböző projektorok és vetítővásznak, közel 100 féle laptop, PC, monitor, multifunkcionális nyomtatók, és kiegészítők találhatók.
  • Ezen felül 1000 féle iskolai és óvodai bútort (tanulói, nevelői asztalok és székek, vitrinek, öltözőszekrények, fektetők, szekrények és tárolók), 1500 féle térképet, és falitablót, 200 féle anatómiai modellt és torzót, 200 féle készségfejlesztő játékot, (beszédfejlesztő eszközök, írást, olvasást előkészítő eszközök, rajzeszközök), és 500 féle iskolai sportszert (bordásfalak, zsámolyok, kosárlabdagyűrűk, mozgásfejlesztő játékok) találhatnak nálunk.
  • Vannak hangszerek széles választékban (ritmushangszerek, dobok, fúvós hangszerek), és a hangtechnika sem hiányzik (iskolarádió, beltéri és kültéri hangszórók, erősítők).
  • A pedagógusok megtalálnak a taneszközbolt.hu oldalain mindent, tantárgyak szerint kategorizálva is. Itt vannak példának a földrajz taneszközök (földgömbök, földrajzi modellek, iránytűk, távcsövek), a biológia taneszközei (anatómiai modellek, torzók) vagy a fizika (mérlegek, mikroszkópok) és matematika taneszközei (geometriai modellek, rajzeszközök, törtkorong-készletek, számtáblák, kompetenciafejlesztő eszközök).
... sok minden más, kínálatunkat folyamatosan bővítjük.

Bizonyos dolgok elképzelhetetlenek egy jó partner nélkül. Mi nemcsak végrehajtunk, mi együtt gondolkodunk!

Kérdéseivel, kéréseivel forduljon hozzánk bizalommal! Elérhetőségeinket itt találja.

________________________

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbiakat. A honlapunk vagy bármely oldalának megnyitása az alábbi nyilatkozatunkban foglaltak elfogadását jelenti.

A Digitális Tananyag Zrt.. (a továbbiakban: Társaság) honlapja (www.taneszkozbolt.hu) mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható. A honlapon megismerhetők a Társaság által forgalmazott termékek és a Társaság által nyújtott szolgáltatások. Amennyiben a honlapon keresztül, vagy az azon, illetve a Társaság Hírlevelében vagy bármely más - a Társaság tulajdonát képező vagy a Társaságtól származó - hivatalos dokumentumon feltüntetett e-mail címet felhasználva Ön személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, ezzel hozzájárulását adja, hogy megadott adatait a Társaság marketing és tájékoztatási célokra kezelje és feldolgozza. Az adatszolgáltatás önkéntes.
A Társaság mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, akik a fentiek értelmében személyes adatot adtak meg a Társaság részére, és gondoskodik az adatok biztonságáról, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
A Társaság kijelenti, hogy a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) rendelkezéseit, és az interneten keresztül megadott valamennyi személyes adatot ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésére bocsátott adatokat. A Társaság a tudomására jutott személyes adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
A Társaság az ügyfelei személyére, adataira, üzleti tevékenységére, továbbá a Társasággal kötött szerződéseire vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel. 
Kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve - jogszabályban elrendelt adatkezelés esetét kivéve - törlését. 

Az Ön által megadott adatokat a Társaság kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a Társaságtól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. 

Adatkezelő: Digitális Tananyag és Taneszközforgalmazó Zrt.
Az adatkezelés megnevezése: taneszkozbolt.hu internetes áruház
Nyilvántartási azonosító: NAIH-60740/2012.

Tájékoztatjuk, hogy a honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, esetleges módosulásáért a Társaság felelősséget nem vállal. A Társaság által forgalmazott termékek megjelölését és árlistáját az aktuális katalógus, valamint a Társaság által nyújtott szolgáltatások hatályos feltételeit a Társaság székhelyén elhelyezett Üzletszabályzat, Általános Szerződési Feltételek és Hirdetmények tartalmazzák.
A Társaság nem vállal felelősséget a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából eredő károkért, amennyiben azok a Honlapon található adatoknak a Társaságtól független, vagy rajta kívülálló más személy által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy egyéb hasonló ok folytán keletkeznek. Az ügyfelek rosszindulatú programok elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, támadások, és ezáltal történő adatlopás, adatvesztés, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért a Társaság szintén nem vállal felelősséget. 

A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logo-k, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, és kifejezetten a honlapokon való megjelenést célozzák. Ennek megfelelően a Társaság előzetes, írásos hozzájárulása szükséges minden, az internetes honlapról származó tartalom, vagy tartalom-rész bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez.

______________________

 

Referenciáink:

(teljesség igénye nélkül)

 

Önkormányzatok:

- Vas Megyei Önkormányzat, Szombathely

- Somogy Megyei Önkormányzat, Kaposvár

- Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Miskolc

- Marcali Város Önkormányzata, Marcali

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Nyíregyháza

- Mórágy Község Önkormányzata, Mórágy

- Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Szeged

- Gyula Város Önkormányzata, Gyula

- Mohács Város Önkormányzata, Mohács

 

Közoktatási intézmények:

- Rázsó Imre Szakközépiskola, Körmend

- Béri Balogh Ádám Gimnázium, Vasvár

- Kölcsey Ferenc Gimnázium, Körmend

- Dr. Nagy László SZKI, Kőszeg

- Nádasdy Tamás Közgazdasági Inform. SZKI és Kollégium,Csepreg

- Mórágyi Általános Iskola és Óvoda, Mórágy

- SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola, Salgótarján

- Széchenyi Zsigmond SZKI és Szakiskola, Somogyzsitfa

- Petőfi Sándor Általános Iskola, Nyíregyháza

- Erkel Ferenc Gimnázium és Inf. SZKI, Gyula

- Mezőtúri Általános Iskola, Mezőtúr

- Debreczeni Márton Szakképző Iskola, Miskolc

- Kner Imre Gimnázium, Gyomaendrőd

- Szent Imre Tagiskola, Mezőkövesd

- Bárdos Lajos Tagiskola, Mezőkövesd

- Perczel Mór Gimnázium, Siófok

- Marcali Szakképző Iskola, Marcali

 

 

 

Partnereink:

image013.jpg image002.jpg  image003.jpg  image004.jpg
  image005.jpg   image006.jpg   image007.jpg image014.jpg  
  image009.jpg   image010.jpg   image011.jpg   image012.jpg