Termékek Menü
Ön itt jár: > >

Pályázatok

A pályázatok tudnivalót összegyűjtöttük Önnek egy helyen. Böngéssze át az aktuális lehetőségeket!

Kérje ingyenes pályázatértesítőnket itt, így nem kell figyelnie minden lehetőséget, mert soron kívül és kötelezettségmentesen szólunk Önnek!
Kérem az értesítést

2017. 04. 26. 15:21:23

Taneszközlista EFOP és VEKOP pályázatokhoz!

 

Figyelmébe ajánljuk a folyamatban lévő pályázatokhoz összeállított taneszköz listánkat, melyet ide kattintva PDF formátumban tölthet le.

 

Munkájukat megkönnyítve, taneszközeinket Excel táblázatban is letöltheti és a szükséges mennyiséget beírva a táblázat automatikusan számolja az árakat.

A számolótáblázatot ide kattintva töltheti le.

 

Kérdéseikkel, kéréseikkel forduljon hozzánk bizalommal!

 

 

 

 

2017. 03. 31. 09:55:34

 

Felhívjuk figyelmét a megjelent "A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése -  GINOP-6.2.3-17" elnevezésű pályázati felhívásra!

 

A részletekért kérem kattintson a linkre!

 

2017. 01. 18. 14:50:13

 

 

 

 

 

A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése

A Felhívás kódszáma:

EFOP-3.1.6-16

 

Tájékoztatjuk, hogy megjelent az EFOP-3.1.6-16 jelű pályázati felhívás

" A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése " címmel!

A rendelkezésre álló forrás:

6,55 milliárd Ft.

 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 13-56 db.

 

Támogatást igénylők köre:

Állami és nem állami intézményfenntartók:

Központi költségvetési szerv - GFO 312

Bevett egyház – GFO 551

Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552

Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 555

Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559

Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525

Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563

Egyéb alapítvány - GFO 569

Egyéb egyesület – GFO 529

Nonprofit korlátolt felelősségű társaság – GFO 572

A fejlesztés azNkt.) 7. §-ban meghatározott alábbi köznevelési intézményeket érintheti:

i) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,

k) pedagógiai szakszolgálati intézmény,

továbbá az Nkt. 20. § (1) bekezdés szerinti

f) egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény (a továbbiakban: EGYMI).

 

A fejlesztéssel érintett

• gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény esetében a projekt kizárólag a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók fejlesztő nevelés-oktatását végző intézményegység;

• az EGYMI esetében a projekt kizárólag a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók fejlesztő nevelés-oktatását végző intézményegység, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményegység, illetve az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatot fenntartó intézményegység;

• pedagógiai szakszolgálati intézmény esetében a projekt kizárólag pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátó intézményegység

fejlesztésére terjedhet ki.

Jelen felhívás keretében egy fenntartó egy támogatási kérelmet nyújthat be, egy támogatási kérelmen belül a projekt több feladat ellátási hely fejlesztésére irányulhat.

 

Támogatható tevékenységek: Szakmai megvalósítás

1. A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztése részcélhoz kapcsolódó tevékenységcsoport –az A modulból legalább négy tevékenység, a B és C modulból minden tevékenység megvalósítása kötelező.

A. Az intézmények szakmai megújulásának támogatása

a. helyi problémákra és adottságokra reagáló szakmai, módszertani segédanyag-fejlesztés

b. intézményi tudásmegosztás, jó gyakorlatok adaptációjának támogatása

c. specifikus tanfolyamokon, való részvétel támogatása

d. az ellátott gyermekek -képességeikhez, fogyatékosságukhoz mért -fejlesztését támogató felkészítés megvalósítása

e. egyéb tudástámogató tevékenységek lebonyolítása (pl. workshop, tréning, mentorálás, műhelymunka, stb.)

f. a szakemberek speciális eszközök használatára történő felkészítésének támogatása

 

B. A minőségi szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök biztosítása

a. infokommunikációs eszközök beszerzése

b. fejlesztő eszközök beszerzése

 

C. A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek társadalmi elfogadásának elősegítése

a. szülősegítő programok, tájékoztató napok megszervezése és támogatása

b. érzékenyítő programok szervezése és lebonyolítása (pl. párbeszéd a sajátos nevelési

igényű gyermekek, szüleik, a befogadó gyermekközösségek és a környezetben élők között; közös szabadidős tevékenységek; nyíltnapok)

 

2. A minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a szakszolgálati ellátásban tapasztalható területi egyenlőtlenségek csökkentése részcélhoz kapcsolódó tevékenységcsoport –az A, B, C modulból egyaránt egy-egy tevékenység választása kötelező!

 

A. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek szakmai megújulásának támogatása

a. módszertani segédletek, eljárási segédanyagok készítése

b. intézményi tudásmegosztás, jó gyakorlatok adaptációjának támogatása

c. szakmai műhelymunkák, workshopok szervezése és lebonyolítása

d. a horizontális tanulást elősegítő partnerségi együttműködés elősegítése, hálózatfejlesztés: a köznevelési, egészségügyi, szociális intézmények, a civil segítő szervezetek, a szakszolgálatok közötti hálózat kialakítása

e. specifikus tanfolyamokon, akkreditált továbbképzéseken való részvétel támogatása annak érdekében, hogy szakemberek képesek legyenek az integrálható tanulók felkészítésére a többségi iskolákba való átmenethez, illetve a folyamatos támogatás nyújtására az együttnevelésben résztvevők számára

f. a szakemberek speciális eszközök használatára történő felkészítésének támogatása

 

B. A minőségi szakszolgálati feladatok ellátásához szükséges eszközök biztosítása, a szakszolgálati infrastruktúra fejlesztése

a. infokommunikációs eszközök beszerzése

b. vizsgáló/fejlesztő-eszközök beszerzése

C. Az ellátásra szoruló gyermekek, tanulók előmenetelének támogatása, speciális helyzetükből fakadó hátrányok kompenzálása

a. a végzettség nélküli iskolaelhagyást, valamint a fiatalkori munkanélküliség arányának csökkentését szolgáló, az SNI-tanulók munkaerő-piacra történő átvezetésének támogatása, egyéni átvezetési programok gyakorlati elterjesztése

b. a gyermekek és tanulók sikeres előmenetelét támogató programok szervezése és lebonyolítása

 

3. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat szakmai fejlesztése részcélhoz kapcsolódó tevékenységcsoport –az A,B modulból egyaránt egy-egy tevékenység választása kötelező!

A. Az integrált nevelési formák minőségi továbbfejlesztése, a társadalmi és oktatási inklúzió elősegítése

a. módszertani segédletek, eljárási segédanyagok készítése

b. interdiszciplináris szakmai módszertani ajánlások kidolgozása

c. differenciált feladatbank készítése

d. a szakemberek specifikus tanfolyamokon, akkreditált továbbképzéseken való részvételének támogatása

e. tudásmegosztás, disszemináció elősegítése (szakmai műhelymunkák, workshopok szervezése és lebonyolítása, hálózati együttműködés erősítése, pedagógusok mentorálásának támogatása)

f. szülősegítő programok, szemléletformáló, érzékenyítő tréningek szervezése és lebonyolítása

g. a szakemberek speciális eszközök használatára történő felkészítésének támogatása

 

B. A minőségi szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök biztosítása

a. infokommunikációs eszközök beszerzése

b. fejlesztő-eszközök beszerzése

 

Az 1. számú részcélhoz kapcsolódó tevékenységcsoport megvalósítása minden támogatást igénylőnek kötelező a fentebb leírtak szerint. Az 1. számú részcél megvalósítása mellett a 2. és 3. részcélhoz kapcsolódó tevékenységcsoport választható az ezen részcéloknál rögzített feltételek figyelembe vételével.

Az egyes részcélokhoz kapcsolódó tevékenységcsoportok megvalósítása esetén részcélonként legalább egy 1 db egész napos esemény (6

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje :

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. március 6. – 2017. április 6.

2017. április 13. – 2017. június 30.

2017. július 6. - 2018. február 6.

2018. február 13. - 2018. augusztus 20.

2018. augusztus 27. – 2019. március 6.

 

A pályázati kiírásról bővebben ide kattintva tájékozódhat!

 

2017. 01. 04. 09:52:17

Tájékoztatjuk, hogy megjelent az EFOP-4.1.5-16 jelű pályázati felhívás

"Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése" címmel!

 

A rendelkezésre álló forrás:

16,24 milliárd Ft.

Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 50 és 500 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

 

Támogatást igénylők köre:

 

Általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, kollégium intézményeket fenntartó intézmények.

Támogatható tevékenységek:

Az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek használhatóságának biztosításához eszközök, berendezési tárgyak és bútorok beszerzése:

 

• Udvari játékok, bútorok 

• Sporteszközök 

• Készségfejlesztő eszközök 

• Szemléltető eszközök 

• Bútorok 

• konyhai eszközök 

Természettudományos laboratórium eszközei:

• Kémia

• Fizika

• Biológia

• Földrajz

 

 Az eszközbeszerzés költségei legfeljebb 20%!


Támogatást igénylők köre:

Általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, kollégium intézményeket fenntartó:

  Bevett egyház – GFO 551

  Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552

  Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 555

  Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559

  Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525

  Országos nemzetiségi önkormányzat – GFO 351

  Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 352

  Helyi nemzetiségi önkormányzat – GFO 371

  Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 372

  Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása – GFO 373

  Közalapítvány - GFO 561

  Közalapítvány önálló intézménye – GFO 562

  Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563

  Egyéb alapítvány - GFO 569

  Egyesülés – GFO 591

  Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet – 599

  Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet – GFO 699

  Nonprofit korlátolt felelősségű társaság – GFO 572

  Nonprofit részvénytársaság. – GFO 573

Egyéb egyesület – GFO 529

 

Egyházi jogi személy – GFO 551, 552, 555, 559 - csak és kizárólag

350 fő alatti tanuló létszámú feladatellátási helyeinek fejlesztésére nyújthatnak be

támogatási kérelmet.

 

 A támogatási kérelem benyújtásának határideje :

 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. február 6. naptól 2019. február 6.  napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. február 6. – 2017. április 7.
2017. április 14. – 2017. július 7.
2017. július 14. - 2018. szeptember 12.
2017. szeptember 19. - 2017. november 20.
2017. november 27 – 2019. február 6.

 

A pályázati kiírásról bővebben ide kattintva tájékozódhat!

 

 

 Üdvözlettel!

taneszközbolt.hu csapata
2016. 05. 23. 16:25:50
KAB-ME-16-A/B/C

Tájékoztatjuk, hogy megjelent a KAB-ME-16-A/B/C jelű pályázati felhívás "Kábítószer-prevenciós programok támogatására"

A részletekért kérem, legyen kedves felvenni a kapcsolatot szakértő csapatunkkal!

• Rendelkezésre álló keretösszeg:

150 millió Forint

• Tárgyi eszközök, Immateriális javak

 C1 100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök:

Ezen az alsort alkotó további sorokon lehet tervezni a program, projekt megvalósításához, a szervezet működéséhez kapcsolódó nevesített, 100 e Ft alatti egyedi értékű tárgyi eszköz beszerzésének költségét, például:

-    irodai gépek, berendezések (pl.: kis értékű nyomtató),

- kommunikációs és prezentációs eszközök (pl.: kis értékű projektor),

- számítástechnikai eszközök (a számítástechnikai kellékanyagok azonban nem itt, hanem az A3 soron tervezendők)

-  bútorok,

-  DVD lejátszó,

-  monitor,

-   fényképezőgép, stb. 

A tárgyi eszközök beszerzéséhez, kérem legyen kedves felvenni  a kapcsolatot, szakértőinkkel!

• A pályázaton legalább 1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázó által biztosítandó 10% önrész.

• Támogatási időszak: 

A Pályázó által a pályázatban megjelölt 2016. szeptember 1. és 2017. június 30. közötti időszak.

 A pályázatok beadási határideje:

2016. szeptember 25. 23:59

 

A pályázat megírásában igény esetén segítséget nyújtunk!

 

Kiemelten figyelmébe ajánljuk iskolai egészségnevelést segítő, drogprevenciós tananyag és taneszköz kínálatunkat.

 

A pályázatról bővebben itt olvashat.

Kérdéseivel, kéréseivel kapcsolatban kérem, keresse szakértőinket!

 

Elérhetőségeinket ide kattintva találja.